cesión

0
1290

¿Que é unha tarefa?

A cesión é o cambio na relación de débeda por parte do acredor. Unha asignación tamén se denomina asignación. É o intercambio do acredor sen un cambio do debedor e tamén sen o cambio no contido da asignación. A asignación sempre ten un activo e é significativa como medio de pagamento e como cobertura. O acredor transferente tamén se denomina cedente. Se el transfire a asignación, perde todas as reclamacións a este. O acredor destinatario, tamén coñecido como cesionario, adquire todas as reclamacións. Isto tamén inclúe todos os dereitos e dereitos adicionais pertencentes a esta tarefa. A definición legal xurídica civil do concepto de cesión pódese atopar no §398 do Código Civil.

Admisibilidade e efecto

Todas as reclamacións son asignables, sempre que estean suficientemente definidas. Créditos non asignables,
- Se a cesión está excluída por un acordo co debedor
- Se a asignación non se pode realizar sen un cambio no contido da reclamación
- se a reclamación é inexpugnable
- Se a cesión está legalmente prohibida.
Coa asignación, a reclamación con todos os seus dereitos de garantía e preferencia pasa ao novo acredor. Mesmo despois da cesión, o debedor ten todas as obxeccións ao novo acredor que tiña contra o vello acredor.
As asignacións poden distinguirse en xeral de dous xeitos.

Asignación silenciosa e aberta

A cesión pode estar en forma silenciosa ou aberta. A asignación silenciosa faise sen informar ao debedor para que o vello acredor poida continuar a esixir beneficios do debedor. O cesionario entón ten un reclamo para esixir os servizos recibidos do vello acredor. Como norma xeral, isto faise mediante unha autorización de débito.
A cesión aberta vén acompañada dun aviso do debedor. Así, o novo acredor pode, no caso da cesión aberta, pagar directamente o desempeño nisto

Disposicións de protección do debedor

Unha cesión inclúe algunhas disposicións de protección para o deve dor. Así pode isto
- cunha reclamación contra o vello acredor, tamén contra o novo acredor resolver.
- Compensar os pagamentos realizados ao vello acredor contra o novo valor ante a ignorancia da cesión.
- Tamén debe aplicar a cesión se non se realizou en absoluto ou non de forma efectiva, pero só se a asignación está indicada ao debedor
O acredor poderá, con coñecemento do novo acredor, probar a proba da cesión. Se isto non se fai, o debedor ten dereito a rexeitar o desempeño. Igualmente, os despedimentos da reclamación ou recordos sobre a reclamación por parte do novo acredor son ineficaces. Non obstante, o debedor debe rexeitalo de inmediato. Se o vello acredor notificou ao deve dor da asignación, a presentación dun documento non é necesaria.

asignación de seguridade

Na maioría dos casos adoitaban cubrir préstamos bancarios.
Tales tarefas realízanse por motivos de seguridade e son referidas como asignación de garantía como garantía. Os acredores adoitan ser un banco ou unha entidade de crédito. Estes conclúen co mutuários un contrato de seguridade, que é unha relación contractual. O depósito de garantía así inclúe a asignación dunha reclamación ao valor para a súa seguridade. O mutuários actúa como acredor transferido, mentres que o banco ou a entidade de crédito é o acredor recibido.

Valoración: 5.0/ 5. De 1 voto.
Agarda ...