préstamos empresa

0
993

¿Que é un préstamo do empresario?

nun préstamos empresa é unha forma de crédito. Os préstamos dos empregados úsanse principalmente para fortalecer a lealdade dos empregados. No caso dun préstamo do empresario, o crédito é concedido por un empresario a un empregado. Neste caso, o préstamo do empregado non se concede e se paga como contraprestación polo traballo realizado polo empregado.

Crédito do xefe e os seus requisitos

O préstamo do empresario pode ser unha alternativa de financiamento favorable a un préstamo bancario convencional. Os préstamos dos empregados adoitan ser máis interesantes. Está previsto principalmente por empresas para vincular aos empregados á empresa e valoralos, ofrecéndolles un traballo garantido nun futuro próximo.
Cando se trata da emisión de créditos laborais, o principio de igual trato para todos os traballadores é xeralmente aplicable. Así, os empregados a tempo completo non están autorizados a recibir condicións de préstamo máis favorables que os traballadores a tempo parcial. Non obstante, un empresario non ten que conceder un préstamo a todos os empregados. Un préstamo do empregado tamén se pode rexeitar se o empregado está en débeda ou no salario.

Obxecto, duración, créditos

Como norma xeral, os préstamos do empresario son asignados. Principalmente son pagados por medidas de adestramento especiais ou por adquisición de inmobles. Os empregados tamén poden contratar un préstamo do empresario se queren financiar accións da empresa. Neste caso, con todo, o empresario debe informar ao empregado sobre os riscos que poidan xurdir en caso de falla do cambio.
Non se pode dar un préstamo de empregado co propósito de adquirir produtos de propiedade da empresa.
O vencemento dos préstamos dos empregados adoita ser entre 6 e 84. Se o préstamo do empresario se usa para adquirir unha propiedade, a duración tamén pode ser de ata 25 anos.
Os préstamos empresariais poden ser prestados de algúns centos de euros a varios centos de euros.

Taxas e intereses

As tarifas xeralmente non se cobran con préstamos empresarios. Se o préstamo do empregado se adxudica por un inmoble, a empresa ten as taxas correspondentes. A taxa de financiamento pode ser financiada a través dunha sociedade de construción 1 ata un 1,6 por cento da suma. Se un contrato de aforro de edificios é rapidamente traído a unha alianza coa axuda dun préstamo de empresario, entón en forma de damnificados, tamén se pode incorrer en financiamento completo. As taxas de procesamento e de peche poden tributarse íntegramente pola empresa.
Se o préstamo é un préstamo directo do empresario, a taxa de interese pode elixirse libremente. Non obstante, a taxa de xuro efectiva adoita estar moi por baixo das taxas de interese doutros préstamos. O tipo de interese pode ser fixado durante todo o vencemento ou vinculado de xeito variable a unha taxa de referencia. Aquí é onde o euribor ou o BCE poden empregar as taxas de interese clave. Moitos empresarios adoitan empregar a taxa de interese dos préstamos hipotecarios cun proceso de préstamo 60% ao determinar a taxa de interese.
Os préstamos dos empregados para o sector inmobiliario xeralmente son pagados por unha sociedade de construción. Normalmente o tipo de interese baséase na tarifa elixida pola empresa. A construción de préstamos para préstamos adoitan ser moito máis baratos que os préstamos hipotecarios.

colateral

Os préstamos dos empregados sen finalidade adoitan ser asignados sen garantía. O reembolso está, no entanto, unido ao salario. Deste xeito, o emprendedor recibe seguridade parcial, sempre que o empregado estea empregado na empresa.
No caso dos préstamos a empréstitos para vivendas, a reclamación está garantida por unha inscrición no rexistro de terras.

Valoración: 4.0/ 5. De 1 voto.
Agarda ...