recordatorio

0
1298

Que é un recordatorio

A recordatorio é feito por un acredor a un debedor. O requisito previo para isto dáse se un debedor debe unha cousa, un valor móbil ou un valor financeiro para un acredor. O recordatorio é parte do primeiro paso de recoller unha reclamación. No dereito civil, con todo, o termo tamén se usa para omitir algo.

Recordatorios no campo do crédito

Calquera que acepte un préstamo comprométese a cumprir os prazos e prazos mensuais. A falta dun único prazo ou taxa, o valor emitirá un primeiro aviso ao mutuários. O último solicitarase que cumpra coas súas condicións de acordo contractual dentro do prazo. Este é un primeiro recordatorio do socio contractual: a entidade de crédito. En total, o banco non envía máis de tres recordatorios antes de iniciar a execución. Como resultado, o contrato de crédito é rescindido unilateralmente polo valor. Ademais, a reclamación restante débese nunha soa suma. Os mutuários depurados deben tomar esta acción seriamente e reaccionar con prontitude.

Recordatorios en contabilidade

Ao comprar bens, proporcionarase unha factura, se non se paga inmediatamente durante a orde mediante unha tarxeta de crédito ou outra opción de pagamento. A factura chega en liña por correo electrónico ou co envío ao cliente. Isto debe liquidar a factura dentro dun período fixo, en media 14 días. Se o cliente é culpable do vendedor, o debedor debe contar co acredor cun recordatorio. O último recorda por escrito que o importe solicitado aínda está aberto e pide unha indemnización. Se non hai outra reacción do debedor, un máximo de dous recordatorios adicionales seguen unha solicitude de pagamento.

Ao final, a maioría dos venda polo miúdo non necesariamente converteron a un avogado para continuar a recadación da débeda. A transacción pode facerse máis rápido traballando nunha oficina de recadación. Como regra xeral, a empresa de cobro adquire a cantidade debida. Desvantaxe para o acredor: non se compensa a cantidade completa do crédito. Vantaxe para o acredor: en lugar de denuncias de longa duración contra o deve dor, polo menos a maior parte do importe deudor liquidarase. Os recordatorios e un procedemento de lembranza legal agora son asumidos pola axencia de cobro. Para o debedor acumúlanse as débedas.

Recordatorios dunha omisión

Os avogados especializados en plataformas de Internet alertaron aos usuarios de omisión durante anos. En particular, o chamado intercambio de ficheiros é o foco. Moitos usuarios descargan programas caros como xogos ou videos en internet. Isto aínda se move nun Grauzone, porque non baixar crea problemas, pero as condicións á hora de descargar. Ao descargar, o cliente comprométese a ofrecer os datos dispoñibles a outros para descargar. Esta é prohibida polos dereitos de autor e leva á advertencia.

O avogado especialista reclama sobre a omisión e uso do intercambio de ficheiros, por outra banda, cobrácalla un monto de diñeiro. Non obstante, a advertencia non sempre ten que xustificarse, xa que os proteccionistas dos consumidores sinalan que hai numerosos recordatorios non autorizados sobre este tema. Recoméndase enviar un recordatorio por omisión cunha cantidade de apuros a un avogado especialista. Só cando o descendiente asina unha explicación da parte contraria que esta é considerada como unha confesión escolar. Moitos avogados que representan grandes produtores da industria cinematográfica exercen presión sobre os consumidores.

Hoxe mesmo, tamén é frecuente que unha advertencia para aterrar como spam no buzón de correo electrónico. Principalmente, este é un programa malicioso eo recordatorio básico pretende que os titulares de contas abran o correo electrónico.

Non hai votos aínda.
Agarda ...